Metody pomiaru aktywności szkodników

W tym artykule piszemy o:


• metodach pomiaru aktywności szkodników w monitorowanych obiektach i o tym, czy każda metoda jest zawsze dobra
• metodach dostępnch w aplikacji MOBIpest i szczegółowo je omawiamy.
 
Opracowanie programu monitorowania szkodników czy zaprojektowanie systemu monitoringu szkodników na danym obiekcie wymaga od firm pest control świadomości ryzyka przedostania się do budynków owadów i gryzoni – stanu infrastruktury, otoczenia obiektu, charakteru prowadzonej w danym przedsiębiorstwie działalności (procesów produkcyjnych i magazynowych, wykorzystywanych surowców itd.).
Zaplanowanie systemu punktów monitorowania indywidualnie dla każdego klienta – rozmieszczenie ich wokół obiektu i wewnątrz, wybór danych typów urządzeń monitorujących – to decyzje, które umożliwiają dalsze skuteczne działania i wiarygodność pomiarów oraz szybką reakcję w przypadku niezgodności.
 
Metoda pomiaru aktywności szkodników stosowana przez firmy DDD zazwyczaj wynika nie z potrzeb klienta, ale przyjętych przez firmę zasad, sposobu działania i przyzwyczajeń pracowników. Często brak elastyczności specjalistów pest control to efekt prowadzenia dokumentacji według ograniczonej liczby wzorów i formularzy, nie pozwalających na szybką edycję i dopasowanie do potrzeb klientów. Konsekwentna dokumentacja, dokumentacja, która komunikuje – pozwala na szybkie zweryfikowanie danych i analizowanie pomiarów – to coś na co warto postawić. Zainteresowanych odsyłamy do artykułu Jedni lubią działać, a inni lubią w papierki? Tak Ci się tylko wydaje! Nie pozwólmy jednak sobie stać się niewolnikiem dokumentów.
 
Prześledźmy jakie możliwości daje aplikacja MOBIpest w zakresie metod pomiaru aktywności szkodników. Narzędzie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji pest control, zarówno z w biurze, jak i w terenie (aplikacja na telefonie) opracowane zostało przez zespół, w którym głos decydujący miały doświadczeni i merytorycznie przygotowani specjaliści i praktycy z branży pest control, testujący aplikację podczas wykonywania sowich codziennych obowiązków.
Każda z dostępnych w MOBIpest metod ma swoje zalety, każda znajduje zastosowanie w praktyce techników DDD, każda z nich dedykowana jest dla innych obiektów, standardów, potrzeb klientów firm pest control.
Poniżej omówimy każdą z metod pomiaru – zastosowanie, opcje edycji, możliwości i ograniczenia.
 

METODA STANDARDOWA (opisowa)

 
Metoda standardowa (opisowa) może być stosowana w większości punktów monitorowania i pozwala na odnotowywanie aktywności szkodników na większości obiektów.
Metoda ta pozwala na zliczanie liczby szkodników odnotowanych w punkcie monitorowania z dokładnością, która ustalamy sami. Możemy zdecydować się na podawanie szacunkowych danych opisowych, np. brak szkodników, mało szkodników, średnia ilość szkodników, bardzo duża ilość szkodników albo danych dokładniejszych – brak, 1-5 szt., 6-10 szt. itd. Ze względu na opisowy charakter metody możemy też za jej pomocą odnotowywać dane z karmników deratyzacyjnych, np. brak pobrania, pobranie do 25%, pobranie do 50% itd. Brak bardzo szczegółowych danych nie musi oznaczać braku zaangażowania w pracę i niechlujnego podejścia do standardu obsługi. Czy tak samo precyzyjnie będziesz liczyć muchy na hali produkcyjnej i w miejscu składowania odpadów? Jeśli tylko umiesz przekonująco uzasadnić wybór metody i dokładność pomiarów, nie robisz niczego wbrew zasadom.
 
Po ustawieniu progów definiujemy punkt krytyczny, którego przekroczenie odnotuje i zakomunikuje aplikacja, co skutkuje podjęciem działań awaryjnych zgodnie z zapisami Programu Monitorowania Szkodników.
Metoda opisowa pozwala globalnie odnotowywać liczbę szkodników, co oznacza, że technik DDD podczas przeglądu danego punktu zliczy szkodniki i oznaczy szkodniki, ale z danych nie dowiemy się, ile których szkodników zaobserwowano w danym punkcie.
 
 
A może tego właśnie potrzebujesz? Może chciałbyś odnotowywać nie tylko globalne, ogólne liczby szkodników, ale na dany gatunek szkodnika szczególnie zwrócić uwagę?
 

METODA SZKODNIK – ILOŚĆ

 
Ta metoda zbierze dane dużo bardziej szczegółowe, ale też wymagać będzie od nas precyzyjniejszego ustalenia progów i dokładniejszego pomiaru w terenie. Pamiętaj, że zaplanowanie systemów monitorowania szkodników wymaga czasu i namysłu, a zadanie to wykonujesz w biurze, przy komputerze. Aplikacja MOBIpest zwraca ten czas z nawiązką, ale najpierw ty musisz wydać jej precyzyjne polecenia i wyszkolić jak najsumienniejszego pracownika.
 
Progi ustalamy na podstawie liczby szkodników odnotowanych w danym punkcie monitorowania (w sztukach). Dodatkowo możemy zdecydować się na zbieranie danych i śledzenie aktywności konkretnego gatunku szkodnika. Wybieramy szkodnika docelowego, ustalamy dla niego indywidualne progi. Zbierzemy w ten sposób dane, które pozwolą nam dokładnie analizować poziom bezpieczeństwa na obiekcie i szybko reagować już na pierwsze oznaki aktywności szkodników docelowych – z perspektywy specyfiki danego przedsiębiorstwa najbardziej niebezpiecznych. Wybór szkodników docelowych pozwala również ustalić dodatkowe punkty krytycznego, indywidualne dla szkodników docelowych.
 
W przypadku tej metody w kartach kontroli mamy informacje o szkodnikach, ilości szkodników monitorowanych globalnie, liczbie szkodników docelowych (dla każdego gatunku wartość w sztukach).
 
 

METODA SPOŻYCIE PREPARATU – %

 
 
To metoda dedykowana do karmników deratyzacyjnych. Progi ustalamy w procentach. Ta metoda pozwala najskuteczniej realizować wymagania standardów dotyczące rozliczenia wykorzystanych preparatów. Aplikacja automatycznie przelicza, na podstawie wpisanego dawkowania, pomiaru pobrania i wymiany preparatu, procenty na wagę.
 
 

METODA WARTOŚĆ LOGICZNA

 
Metoda ta jest dedykowana do pułapek jednorazowych typu snap. Aplikacja odnotowuje dwie wartości: jest szkodnik lub nie ma szkodnika (tak/nie). Dokumentowanie jest w tym przypadku tak proste jak odczyt podczas przeglądu tego typu punktów monitorowania.
 
Zastosowanie różnych metod jest oczywiście możliwe przy prowadzeniu dokumentacji w sposób tradycyjny – na papierze. Ważnym jest stworzenie formularzy czytelnych, edytowalnych i prowadzonych konsekwentnie.

Znajdź czas, by przemyśleć jakie metody stosowane są na twoich obiektach, czy za każdym razem jest to wybór podyktowany koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa towaru, procesu produkcyjnego czy też nawykiem.